National Taiwan University Dental School Alumni Assocition / 臺灣大學牙醫校友總會
 
Home > Association > Detail  

類別: 日期範圍:
 
101年新春團拜
.類別 : 校友會總會
.建立日期 : 101/02/09
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.相關連結 :
.附加檔案:
 

敬  

  101

 

 

 

 

新 春 團 拜

  

 

 

日期:101212日上午九時

 

 

 

地點:臺大校友會館

                                       (台北市濟南路一段2-14

 

 
 
 
湯尼大夫牙醫網