National Taiwan University Dental School Alumni Assocition / 臺灣大學牙醫校友總會
 
Home > Association > Detail  
牙醫系學生 獎助學金及貸款
類別: 日期範圍:
 
臺灣楓城牙友學會 第三屆第二次會員大會
.類別 : 校友會總會
.建立日期 : 100/09/21
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.相關連結 :
.附加檔案:
 

臺灣楓城牙友學會 第三屆第二次

 

 

 

(台大牙醫校友會第十五屆)

 

 

 

會 員 大 會

 

 

 

請各位校友踴躍參加喔!!!

大會時間:中華民國100925

大會地點:中國石油國光會議廳

          (台北市信義區松仁路3)

           (第十一屆四院校聯合校友大會暨學術演講會場)

 

 

 

 

 
 
 
湯尼大夫牙醫網