National Taiwan University Dental School Alumni Assocition / 臺灣大學牙醫校友總會
 
Home > Association > Detail  

類別: 日期範圍:
 
東眼山森林賞鳥一日行
.類別 : 校友會總會
.建立日期 : 100/06/02
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.相關連結 :
.附加檔案: 東眼山森林賞鳥一日行.docx  
 

臺灣楓城牙友學會暨台北市牙醫師公會旅遊活動

東眼山深呼吸賞鳥行

自然生態體驗

 

 

活動日期:100731日(日) 7:00集合╱7:30出發

 

 

主辦單位:台北市牙醫師公會福利委員會

 

 

參加對象:本會會員、眷屬

 

 

報名人數:90

 

 

交通工具:31人座遊覽車(三輛車)

 

 

集合地點:台北市牙醫師公會

 

 

 

 

活動地點:桃園縣復興鄉東眼山國家森林遊樂區

詳細內容請參考附件, 謝謝!!!

 
 
 
湯尼大夫牙醫網